top of page

Çevre PolitikamızÇevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamakşirketimiz yönetimi ve
personeli için bir önceliktir.

Şirketimizin üst yönetimi; yüksek kalite standartlarına uygun olarak,çevresel hedeflere
ulaşmak için tüm mali,idari ,teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre
Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler:

    * Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecekçevresel etkileri
belirlemek ,kontrol altına almak ve azaltmak,

    * Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat,ve yasal düzenlemelereuymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel
etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,

    * Çevre boyut riski ve etkileşimleri minimum düzeyde olan teknolojileri yeni yatırımlar için düşünmek ve bu sayede kirliliği azaltmak,

    * Hammadde ,Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,

Voyel_Çevre_Politikasi.jpg
bottom of page