top of page

Kalite Politikamız


Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye
karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşamşekli yapan, teknoloji
ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluşolarak hedefimiz müşterilerimize en
yüksek faydayı sağlayacak ürünve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve
sürekli müşterimemnuniyetini sağlamaktır

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli ve Süreç Yaklaşımı ile
Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hata 'yıhedeflemelidir.
Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızıarttırmak,
geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizlekarşılıklı işbirliği ve güven
içerisinde çalışarak sağlanabilir.,

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi 'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek Voyel Kalıp,Makine,Elektrik Müh. sanayi ve ticaret ltd. şti. çalışanları olarak hepimizin görevidir

Voyel Kalite Politikasi.jpg
bottom of page